Wel of Niet in de overgang

In Nederland ligt de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen de menopauze bereiken tussen de 50 en 51 jaar. Hoe ze die bereiken is bijna net zo verschillend als dat er vrouwen zijn.

Ongeveer 20% boft en heeft nergens last van. Van de 80% die wel klachten ervaren hebben de meesten last van opvliegers en nachtzweten en bestaat er daarnaast een grote variatie in fysieke, psychische en cognitieve klachten.

Een van de grote misverstanden is dat iemand die nog (min of meer regelmatig) menstrueert nog niet in de overgang kan zijn. Bovendien zijn de opvliegers wel een bekend en daardoor herkenbaar verschijnsel, maar is er weinig kennis over andere symptomen. Ontbreken de opvliegers, dan wordt de link met de overgang vaak pas later (te laat?) gelegd.

Dat is toch raar, dat we er zo weinig van af weten.

Nou, nee, want de overgang is niet iets waar we veel over praten. Op school worden we er amper op voorbereid. We leren in de biologielessen over de puberteit en over zwangerschap. De menopauze wordt aangestipt als einde van de vruchtbare levensfase, maar daarmee is dan ook wel alles gezegd.

De overgang is (helaas) nog omgeven met taboes. Het is geen sexy onderwerp van gesprek.

Hoe je het ook wendt of keert, de overgang is een teken van veroudering. Iets wat we in onze maatschappij het liefst zo lang mogelijk uitstellen en wat weinig aanzien heeft. Kijk alleen al naar de arbeidsmarkt die roept om personeel, maar nog steeds 55-plussers het liefst links laat liggen.

Er wordt over de overgang vaak wat lacherig gedaan. Maar los van de vaak zeer zichtbare opvliegers wordt er, zeker op de werkvloer, amper gesproken over andere klachten die samengaan met de overgang. Klachten als slapeloosheid, vermoeidheid en prikkelbaarheid, die hun weerslag hebben op zowel het werkplezier als productiviteit.

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die hier wel aandacht voor hebben en die, via bedrijfsartsen en vitaliteitsdiensten, zorgen voor specifieke ondersteuning voor vrouwen die dusdanig klachten ervaren dat het hun werkvermogen beïnvloedt. Dat is al een hele goede stap in de juiste richting.

Maar daarnaast kunnen veel ernstige klachten voorkomen worden door simpelweg meer aandacht te geven aan overgangsklachten en er op tijd iets aan te doen.

Verder lezen?